Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie bij een longaandoening richt zich op het goed functioneren van het lichaam, van conditietraining tot en met het aanleren van ademhalingstechnieken. Om u longklacht volledig in kaart te brengen, gaat u samen met de fysiotherapeut de volgende stappen doorlopen:

  • Intakegesprek
  • Spierkrachttesten en een wandeltest
  • Ademhalingsonderzoek
  • Korte vragenlijsten
Hierdoor kan de fysiotherapeut inzichtelijk maken welke doelen u heeft en hoe het gesteld is met de spierkracht, conditie en uw ademhalingstechniek. Aan de hand hiervan wordt er een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld. Vervolgens zal er individueel of in een groep worden getraind onder begeleiding van de fysiotherapeut. Tijdens de therapie kan er ingespeeld worden op uw persoonlijke doelen, zodat er voor elke individu een programma op maat is.

Vergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.

De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte maakt de uitvoering complex. Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan:

1. Minimaal Gold classificatie II of hoger.

2. Het (maximum) aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft is gekoppeld aan de zwaarte van de aandoening. De criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen en het aantal en ernst van exacerbaties/longaanvallen.

Of de patiënt voldoet aan de criteria bepaalt de fysiotherapeut bij bekende patiënten. Voor nieuwe patiënten is informatie van de longarts noodzakelijk. We snappen dat u door de nieuwe regelgeving niet weet hoe het zit met uw vergoeding. Neem daarom contact op met één van de longfysiotherapeuten voor verdere informatie.

Komt u in aanmerking?

U kunt altijd uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. Bent u momenteel aan het revalideren in het ziekenhuis, vraag dan uw fysiotherapeut om een kopie van de verwijzing.